Skip to main content

Periodical Lectures & Invited Seminars

"Dones en ciència: històries inspiradores que trenquen barreres" (22 FEB 2024)

  • Upcoming Date : 2024-02-22

Trobada-debat amb Nora Ventosa (Professora d'investigació a l'ICMAB i Directora de nanomol-TECNIO), MªJosé Esplandiu (Investigadora Científica a l'ICN2), Judith Oró (Tècnica del Servei de Microscòpia i Coordinadora tècnica dels SCT de l'ICMAB) i Isabel Guerrero (investigadora postdoctoral contractada, ICMAB)

Periodical Lectures & Invited Seminars, Breaking News

  • Hits: 495